Vereenzaming en psychische kwetsbaarheid senioren aanpakken

Vereenzaming en psychische kwetsbaarheid senioren aanpakken

Open Vld schuift de aanpak van vereenzaming en psychische kwetsbaarheid van ouderen naar voor als één van de prioriteiten voor Gent. Het baseert zich daarvoor op een bevraging bij 800 Gentse senioren. Daaruit blijkt dat de psychische kwetsbaarheid bij ouderen groot is. Open Vld Gent stelt daarom voor om sterk in te zetten op vereenzaming en proactief senioren uit hun isolement te halen. “Alleen zo werken we aan een stad waarin iedereen zich goed voelt”, stelt OCMW-raadslid Nicolas Vanden Eynden.

De komende jaren stijgt het aandeel senioren in de Gentse bevolking spectaculair. Tegen 2030 zullen er meer dan 60.000 60-plussers in Gent wonen. Bijna een derde daarvan zal zelfs ouder dan 80 zijn. Uit een ouderenbehoeftenonderzoek van professor Verthé van de Vrije Universiteit Brussel bij 800 Gentse senioren blijkt dat hun (psychische) kwetsbaarheid groot is.

Bijna 62 % van de Gentse senioren is niet meer in staat om zware inspanningen te leveren. 25 % heeft hulp nodig bij het huishouden. Bijna 38% voelt zich matig eenzaam. Zorgwekkend is dat 10,2% kampt met een ernstige vorm van vereenzaming. Dit komt zowel voor bij mannelijke als vrouwelijke senioren, maar het vaakst bij 80 plussers en bij personen met een laag inkomen.

Vereenzaming
De psychische kwetsbaarheid bij ouderen is groot. Professor Verthé haalt in zijn onderzoek aan dat dit voor Gent echt één van de uitdagingen is voor de toekomst. Open Vld Gent wil daarom de gezondheidskloof verkleinen door in te zetten op lokale zorgnetwerken en eerstelijnspsychologen. “Er moet sterk ingezet worden op alles wat met vereenzaming te maken heeft. Proactief werken en de senioren uit hun isolement halen. Alleen zo werken we aan een stad waarin iedereen zich goed voelt,” stelt OCMW-raadslid Nicolas Vanden Eynden.

Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor de huisarts. Naast de poetsdienst is dit de grootste formele hulpverlener voor senioren. Huisartsen zien echter vaak het bos door de bomen niet meer. Het is voor hen niet altijd duidelijk naar welke gespecialiseerde dienst of hulpverlening ze kunnen doorverwijzen. Open Vld Gent wil daarom dat het OCMW in de toekomst extra medewerkers vrijmaakt om Gentse huisartsen hierin beter te begeleiden.

Leave a Reply