Actieplan Stadslucht maakt vrij

Actieplan Stadslucht maakt vrij

Open Vld Gent lanceert een ambitieus actieplan voor betere luchtkwaliteit

Schone lucht inademen is een van de basisrechten, maar ook -noden van de mens. In alle Gentse wijken, niet enkel de binnenstad, moeten kinderen kunnen fietsen en ravotten in schone lucht. Als we gaan joggen willen we zuurstof en geen stikstofoxides inademen. Propere lucht wordt een van de Gentse uitdagingen van de volgende jaren. Het is Open Vld Gent menens en als moderne stadspartij steken we onze nek uit op dit thema. Met ons Actieplan ‘Stadslucht maakt vrij’ staan we klaar om volgende legislatuur de lucht boven Gent te laten opklaren.

Acties

  • Groene longen voor de stad

Natuurgebieden aan de rand van de stad zijn een grote meerwaarde voor de bewoners. De nodige middelen worden vrijgemaakt zodat de vier Gentse groenpolen (Bourgoyen-Ossemeeren, Gentbrugse Meersen, Vinderhoutse Bossen en Oud-Vliegveld Oostakker) tegen 2030 volledig afgewerkt zijn. We beschermen de oude Schelde in Gentbrugge als natuurgebied en geven het gebied alle kansen om verder uit te groeien tot een Gents Zwin.

Ook in het centrum en de Gentse wijken zetten we in op meer groen. Een van de belangrijkste realisaties van de volgende jaren wordt de uitbreiding van het Zuidpark. Door de B401 ondergronds te brengen en rechtstreeks aan te sluiten op de  parking Zuid, kunnen we het Zuidpark uitbreiden tot een echt Central Park.

Zachte verbindingen tussen de grote groenpolen onderling, en met de woonwijken en de binnenstad, zijn essentieel om de natuur echt deel te laten uitmaken van het stadsleven. De vele waterlopen kunnen hier hun rol spelen als ruggengraat van een duurzaam en gezond verplaatsingsnetwerk

  • Alternatief voor E17-viaduct

Iedereen is het er over eens. Het viaduct van Gentbrugge staat lelijk boven een stad van de 21ste eeuw. Het viaduct moet op termijn vervangen worden door een tunnel van Zwijnaarde tot het knooppunt Destelbergen. Zo verdwijnen niet alleen de luchtvervuiling en het lawaai, maar komen honderden hectaren beschikbaar voor wonen, natuur en groen. Alleen al het verbinden van de natuurgebieden Scheldevallei, Gentbrugse Meersen en Damvallei biedt een grote meerwaarde voor mens en natuur.

  • Uitbreiding Lage Emissiezone (LEZ)

Vanaf 2020 worden met de Lage Emissiezone oude en zeer vervuilende auto’s geweerd uit de binnenstad. Maar alle Gentse wijken, inclusief de stadsring, verdienen zuivere lucht. De Lage Emissiezone wordt in de toekomst uitgebreid naar alle woongebieden binnen de R4, en zelfs naar het Havengebied. De precieze timing en voorwaarden voor dit laatste moeten onderzocht worden, samen met North Sea Port, de buurgemeenten en Vlaanderen.

  • Autoluwe schoolomgevingen

Schoolomgevingen worden autoluw, wat niet alleen een impact heeft op de luchtkwaliteit, maar ook op de verkeersveiligheid. Locaties voor nieuwe scholen worden kritisch tegen het licht gehouden, en we nemen milderende maatregelen zoals een goede oriëntatie en groenschermen. Voor bestaande scholen gaan we na of we de luchtkwaliteit kunnen verbeteren met bouwtechnische maatregelen.

  • Gent Levert

Door de werking van het Stadsdistributieplatform Gent Levert uit te breiden naar alle Gentse wijken en deelgemeenten, kunnen we heel wat nodeloos verkeer van de weg halen. Vanuit magazijnen aan de rand wordt er overgestapt op een milieuvriendelijker transport. Gent heeft ook een goed uitgebouwd netwerk van waterwegen, die kunnen worden ingezet voor vervoer van goederen en personen.

  • Go electric

We belonen elektrisch rijden door het voorzien van voorbehouden parkeerplaatsen met laadpalen en lagere parkeertarieven. Daarnaast geloven we in mobility as a service en stimuleren we privé-partners om volop in te zetten op autodeelsystemen met elektrische voertuigen. Tegen 2025 moeten alle taxi’s in Gent overigens omschakelen op elektrische aandrijving of CNG.

  • Walk your talk

Openbare diensten moeten benzine- en dieselwagens aan de kant laten staan. De Stad Gent neemt het voortouw door haar wagenpark om te vormen naar duurzame alternatieven zoals elektriciteit, waterstof en CNG. Van andere openbare diensten zoals Ivago, de Lijn en de nutsmaatschappijen verwachten we hetzelfde.

  • Havencharter

We zijn ervan overtuigd dat we samen met de Gentse bedrijven de omslag kunnen maken. We voeren het bestaande luchtactieplan voor Gent en de kanaalzone verder uit. Daarbij zetten we, samen met Vlaamse regering, North Sea Port en de Gentse bedrijven nog verder in op duurzaamheid en de circulaire economie. Daarnaast sluiten we met de (haven)bedrijven een charter voor het verminderen van uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit.