Sofie Bracke

Sofie Bracke

2de plaats

Schepen voor Burgerzaken & Protocol

Sofie haar droom voor Gent

Dat we een echt nette stad kunnen worden waarop we fier kunnen zijn. Zwerfvuil en sluikstort staan in de top 5 van ergernissen van Gentenaars. Ik ben dus zeker niet de enige die zich na een mooie zomeravond stoort aan het achtergelaten vuil op de Graslei, aan een openbaar park dat na een BBQ vol ligt met afval of de berm vol blikjes langs de Drongensesteenweg. Willen we binnenkort niet allemaal samen op een vuilnisbelt wonen, dan moeten we opnieuw respect hebben voor elkaar en voor ons openbaar domein. Voldoende vuilbakken op het openbaar domein, sensibiliseren van jong en oud maar ook handhaving moeten daarbij hand in hand gaan.

Deze mensen verdienen in de bloemetjes te worden gezet

Leerkrachten en mensen die voor onze kinderen zorgen. De uitdagingen zijn vandaag enorm, de diversiteit in klassen en scholen groot. Zij verdienen om te worden gewaardeerd en in de bloemetjes te worden gezet maar ze verdienen vooral meer echte steun zodat ze het broodnodige maatwerk voor elk kind kunnen bieden. In ons programma doen we concrete voorstellen over hoe we hen die steun kunnen bieden.

Meer info op: www.sofiebracke.be

Meer kandidaten in de kijker

Peter Vermeir

Peter Vermeir

37ste plaats
Jean-Fran├žois Goethals de Mude

Jean-Fran├žois Goethals de Mude

24ste plaats
Mattias De Vuyst

Mattias De Vuyst

18de plaats
Lut Joly

Lut Joly

21ste plaats