Christophe Peeters

Christophe Peeters

3de plaats

Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand & Innovatie

Waarom Christophe aan politiek doet

Zijn drive komt voort uit de liefde voor zijn stad, en anderzijds ook uit zijn liberaal wereldbeeld natuurlijk. Daaruit leidt hij af dat veel dingen nog beter kunnen hier. En via de politiek hoopt hij daartoe bij te dragen.  Politiek is niet zijn job, het is zijn leven.

Hij haalt ook veel voldoening uit wat hij al heeft kunnen realiseren. Het heraangelegde strand van de Blaarmeersen, sportcomplex Rozebroeken, het terrasinplantingsplannen, PUUR GENT  en de revival van de winterbeleving door de geboorte van de Gentse Winterfeesten. Maar evengoed de nieuwe klimmuur op de Blaarmeersen, het subsidiereglement voor de Gentse Feesten, het atletiekstadion in Gentbrugge en de heropleving van de Zesdaagse.  Maar bovenal gezonde stadsfinanciën om o.a. al deze investeringen mogelijk te maken. Dat zijn allemaal zaken waar hij een beslissende duw heeft gegeven. Door mensen te overtuigen van de nood, het nut en het belang van die zaken. Ze zijn belangrijk voor iedereen, voor jong en oud. En zo kan je als politieker het verschil maken. Een stad vorm geven, veranderen en bijsturen gebeurt nu eenmaal via politiek.

Meer info op www.christophepeeters.gent

Meer kandidaten in de kijker

Joris Claes

Joris Claes

46ste plaats
Mathias De Clercq

Mathias De Clercq

Kandidaat-Burgemeester
Bart Van Moerkerke

Bart Van Moerkerke

39ste plaats
Jean-François Goethals de Mude

Jean-François Goethals de Mude

24ste plaats