Deelgemeenten, deel van het geheel

Open VLD Gent zet sterk in op de deelgemeenten. We deden dit in het verleden, we doen dit vandaag en willen dit versterken de volgende legislatuur. We hebben een plan, een visie voor de Gentse deelgemeenten met 3 duidelijke speerpunten.

1. Nabije dienstverlening
We brengen de Gentse dienstverlening samen in moderne nieuwe wijkkantoren. Drongen en Wondelgem werden recent aangepakt. In september opent een nieuw dienstencentrum in Zwijnaarde. Voor Oostakker, Gentbrugge en Mariakerke bestaan er plannen. Wij maken deze concreet en voeren ze uit.

2. Respect voor eigenheid
Elke deelgemeente heeft zijn eigen karakter. We koesteren deze verscheidenheid en investeren in de unieke dorpsaanzichten en het groene open karakter.

Momenteel wordt Drongenplein heraangelegd. Binnenkort starten de werken in Oostakker. Volgende legislatuur versterken we het dorpskarakter van Sint-Denijs-Westerm door het dorpsplein te vernieuwen. Bovendien creƫren we voor Wondelgem een volwaardig centrum door het Stationsplein her in te richten tot een aantrekkelijk plein.

In de deelgemeenten kun je ademen en kun je de natuur voelen. We behouden dit open karakter en realiseren verder de Gentse groenpolen. De Gentbrugse Meersen en het Parkbos zitten goed op de rails. Voor de Vinderhoutse Bossen en Oud-Vliegveld Oostakker maken we extra middelen vrij.

Ten slotte maken we een burgerbudget van 6,25 miljoen euro vrij (250.000 euro per wijk). Zo kunnen buurtbewoners zelf beslissen waar hun belastinggeld naar toe gaat.

3. Veiligheid en leefbaarheid
De deelgemeenten zijn warme en veilige buurten. Dit moet zo blijven. Om dit te garanderen zetten we volop in op een wijkgerichte Politie. Door commissariaten te voorzien in de wijkkantoren. Maar vooral door aanwezigheid van agenten op straten en pleinen en bij de mensen thuis.

We investeren in een Politie die communiceert met de buurt via bewonersgroepen maar ook bijvoorbeeld via wijkgebonden Whatsapp-groepen. Een Politie die beschikbaar en direct aanspreekbaar is.

Bij veiligheid denken we ook aan verkeersveiligheid. Kinderen moeten veilig naar school kunnen wandelen of fietsen. Families en senioren moeten comfortabel naar de binnenstad kunnen fietsen. En omgekeerd, centrumbewoners moeten geprikkeld worden om de pracht van de deelgemeenten te ontdekken.

Voor de deelgemeenten werken we dan ook verkeersleefbaarheidsplannen uit. Daarnaast voeren we in de woonstraten een zone 30 in. De rand en de binnenstad verbinden we met veilige en comfortabele fietsroutes. We versterken het trottoiractieplan. Er is al heel veel werk verzet maar er zijn bijkomende inspanningen nodig om de voetpaden comfortabel en obstakelvrij te maken.