Alternatieven voor knippen Brugse Poort en Rabot

Open Vld Gent stelt alternatieven voor de knippen aan het Brugse Poort en Rabot voor.

Tijdens twee avonden in de wijken Brugse Poort en Rabot stelden kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq en schepen Christophe Peeters verkeersleefbaarheidsplannen voor als alternatief voor de knippen aan respectievelijk de Bargiebrug en het Griendeplein. Door rijrichtingen te veranderen wordt doorgaand- en sluipverkeer geweerd, maar blijft de wijk toch bereikbaar voor de bewoners en de handelaars. Op die manier worden leefbaarheid en bereikbaarheid beter met elkaar verzoend.

De plannen zijn geenszins te nemen of te laten. De komende weken en maanden blijft Open Vld Gent in dialoog gaan met de bewoners van Brugse Poort en Rabot om het plan verder te verfijnen. Uit de eerste ontmoetingen kwamen alvast enkele vragen, suggesties en aandachtspunten aan bod die we meenemen bij de verdere verfijning.