Veiligheid

Ondernemen

Jonge ouders

Ouderen

Onderwijs

Duurzaamheid

Samenleven

Wonen

Cultuur

Deelgemeenten

  • grijpen kansen met blik op de toekomst
    Gentenaars grijpen kansen met blik op de toekomst
  • wil verbinden en vooruit gaan
    OpenVld Gent wil verbinden en vooruit gaan
Programma

Programma

Maak kennis met ons verkiezingsprogramma op een overzichtelijke manier

Naar programma
Kandidaten

Kandidaten

Maak kennis met onze 53 enthousiaste kanidaten

Maak kennis
Nieuws

Nieuws

Volg hier alle campagnenieuws

Meer nieuws

Volg het nieuws van de campagne

Onze visie voor Gent

Met het programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen schuiven we een toekomstproject naar voor.

 

Een project dat ambitieus is.

Gent is immers een wereldstad in zakformaat. Groot genoeg om zelfbewust en open naar de wereld te kijken, klein genoeg om herkenbaar en geborgen te zijn.

 

Een project dat vertrouwen uitstraalt.

Vertrouwen dat we graag geven aan mensen om hun dromen en idealen te verwezenlijken. Niet door het in hun plaats te doen of hen te betuttelen of te pamperen, maar door hen zelf te laten beslissen en te ondersteunen waar nodig en nuttig.

 

Een project dat emancipeert.

Wie het moeilijk heeft, willen we ondersteunen. Maar we willen mensen niet afhankelijk maken, integendeel.

 

Een project dat inclusief is.

We willen onze stad niet verdelen in kampen: deelgemeenten versus stad; ‘oude’ versus ‘nieuwe’ Gentenaars; jong versus oud. Polarisering is aan liberalen niet besteed, wel het verbinden van mensen door hen bij elkaar te brengen en met elkaar te praten, zodat iedereen zich kan inleven in de argumenten van een ander.

Ons project voor Gent

Ondernemen

Vrije burgers zijn ondernemende burgers. Zelf het heft in handen nemen en eigen dromen waarmaken

Onderwijs

Niets in onze samenleving is belangrijker dan goed onderijs voor toekomstige generaties. Onderwijs geeft mensen middelen en mogelijkheden hun eigen toekomst vorm te geven

Welzijn & werk

Wij geloven in een verhaal van rechten en plichten. Ook de plicht om als samenleving mensen te helpen die het nodig hebben

Veiligheid & samenleven

De zorg voor veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen. Respect voor elkaar en voor de basisregels van de samenleving is een voorwaarde

Stadsontwikkeling & wonen

De groei van onze stad met 38.000 inwoners en 30.000 studenten zorgt voor nooit geziene uitdagingen. Die pakken we aan

Mobiliteit & openbaar domein

Een vooruitziend en toekomstgericht mobiliteitsbeleid voeren dat niet gericht is tegen de één of de andere verplaatsingswijze. Luchtkwaliteit leefbaarheid van woonwijken…

Milieu & Klimaat

Gentenaars zijn zich zeer bewust van hun leefomgeving. We willen onze omgeving duurzaam beheren, met het oog op onze én de volgende generatie

Vrije tijd

Cultuur en sport voeden de geest en het lichaam, maar kunnen ook integreren, emanciperen en mensen vrij maken

Bestuur voor de burger

Een overheid moet vooral een omgeving creëren waarin burgers hun ‘ding’ kunnen doen. Zorgen voor basisinfrastructuur en optreden waar hiaten vallen.

Enkele kandidaten in de kijker

Shekeb Amiri

Shekeb Amiri

16de plaats
Edmond Cocquyt

Edmond Cocquyt

27ste plaats
Sofie Bracke

Sofie Bracke

2de plaats
Jean-François Goethals de Mude

Jean-François Goethals de Mude

24ste plaats